Training

Training Schedule

Aug 2021

เวลา 2 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)

การควบคุม Break Down เป็นเป้าหมายหลักในการทำงานบำรุงรักษาในทุกๆที่ การติดตามโอกาสการเสียและการเกิด Breakdown จึงเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานแต่การติดแนวโน้มการเสียนั้นทำได้ยากและมีปัญหาในด้านความน่าเชื่อถือ ข้อมูลที่แต่ละคนได้รับมาอาจไม่เหมือนกัน รวมไปถึงวิธีการวิเคราะห์ของแต่ละคนอาจไม่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ทำให้การติดตาม Breakdown ไม่เพียงยากแต่ยังเกิดความสับสน อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้มีเครื่องมือที่ช่วยให้การติดตาม Breakdown ง่ายขึ้นและน่าเชื่อถือขึ้น โดยมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับอย่าง RCMและสถิติงานซ่อมบำรุง ในการคัดเลือกปัญหา และ คำนวณโอกาสการเกิด Breakdown ดังนั้นหลักสูตรนี้ได้นำเสนอการอบรมวิธีการคัดเลือกงานบำรุงรักษาที่สำคัญด้วยกระบวนการ RCM และการติดตามปัญหาด้วยสถิติงานซ่อมบำรุง ผ่านการปฏิบัติงานจริงด้วย Software RCM

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
- วิศวกรบำรุงรักษา,
- Reliability Engineer, ช่างเทคนิค

เวลา : 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)

ให้สามารถใช้วิชาการด้านสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงงานบำรุงรักษาได้

เหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
- วิศวกรวางแผน,
- วิศวกรบำรุงรักษา

error: Content is protected !!