The Compact CMMS

IDYL PM เป็นระบบบริหารงานบำรุงรักษาที่ให้บริการบน Cloud เน้นกลไกการทำงานและ ข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารงานบำรุงรักษาเพื่อลดความซับซ้อนในการเริ่มระบบและการทำงานประจำวันแต่ยังคงได้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ปรับปรุงค่าใช้จ่าย (Cost) การสูญเสียจากการหยุด (Loss) และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานบำรุงรักษา (Work Effectiveness)

IDYL PM ออกแบบให้เหมาะสมกับการบำรุงรักษาประเภทต่างๆดังนี้

Plant Maintenance
Facilities Management (FM)
Maintenance Services

IDYL PM ใช้งานอย่างไร

Application

- Web Application
- Mobile App.

Cloud

ให้บริการบน Cloud ไม่ต้องลงทุน Server และ Software ใดๆ

Upgrade

Upgrade functions ใหม่ๆให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Support

ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ Support เอง

Subscription

ไม่ต้อง Install สามารถใช้งานได้ทันทีหลังลงทะเบียน (Subscription)

Benefits from IDYL PM

ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสีย และความเสี่ยง

- ชี้เป้าจุดที่เป็นปัญหา
- ลดค่าใช้จ่าย (costs), ลดการสูญเสีย (down time loss) และลดการใช้อะไหล่ (Spare Parts)

การบริหารการใช้ทรัพยากร

- ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน
- มีการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบงาน
- เปลี่ยนการทำงานจากเชิงรับเป็นเชิงการป้องกันและเชิงรุก

การนำระบบงานมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

- การเก็บและจัดเตรียมข้อมูลทำได้ง่ายและรวดเร็ว
- ได้ข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- สามารถนำระบบเข้าใช้งานได้ด้วยตนเองจากการอบรมเชิงปฏิบัติในการนำระบบมาใช้งานจริง

การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

- การบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของทรัพย์สินและอุปกรณ์
- การตัดสินใจเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์
- การลงทุนในทรัพย์สินและอุปกรณ์ใหม่

คุณสมบัติของระบบ

Web Application / Responsive Web Design

รองรับการแสดงผลหน้าจอของอุปกรณ์หลากหลายชนิด

Add on the fly

เพิ่มข้อมูลหลักขณะใช้งาน ทำให้เริ่มต้นใช้งานได้ทันที

Reliability Analysis

วิเคราะห์โอกาสเสียด้วย Function Reliability Analysis

Dashboard

Highlight และติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที

What If

มีชุดข้อมูลที่ตอบคำถามในการบริหารงานบำรุงรักษา ในลักษณะ What-If

Line / Email

ส่งข้อมูลแจ้งซ่อมผ่าน Line และ Email ได้

ปรับเปลี่ยนข้อมูล

เปลี่ยนรหัสอุปกรณ์โดยประวัติและข้อมูลที่เชื่อมโยงยังคงอยู่

รายงานหลายมิติ(Cube)

แสดงผลในรูปแบบกราฟตามมิติต่างๆ รวมไปถึงการ Drill Down ข้อมูล

Report

ข้อมูลและรายงานต่างๆ สามารถ Export เป็น Excel และ Pdf ได้

Check Sheet/Inspection Sheet

อยู่ในรูป Excel ไปเก็บค่าหน้างาน ด้วย Tablet หรือ Mobile ได้ เป็น Paperless สามารถเก็บประวัติการ Inspection จากการทำ PM การ Calibration และการตรวจเช็คแต่ละครั้งได้

คำถามที่พบบ่อย

1. Software เป็นของต่างชาติหรือคนไทย

เป็น Softwareที่พัฒนาโดยคนไทย100% ทั้ง ความรู้ในด้านวิชาการ และการพัฒนาตัว Software

2. Program เขียน และ พัฒนาด้วยอะไร

พัฒนาโดยใช้ ASP.NET

3. Software ทำอะไรได้บ้าง

ดูรายละเอียดได้ที่ Products Flyer

4. มี Feature PR/PO หรือไม่

เนื่องจากDesign Concept ต้องการความง่ายและเน้น Function ที่จำเป็น จึงยังไม่มี Function PR/PO แต่จะมีใน Cedar® CMMS

5. Software สามารถ Customization ได้หรือไม่

สามารถCustomize ได้ …เป็นงานเพิ่มเติม

6. Software สามารถ Interface กับ Software ตัวอื่นได้หรือไม่

สามารถ Interface กับ Softwareอื่นๆได้…เป็นงานเพิ่มเติมตาม Requirement

7. ถ้าซื้อ Software แล้ว ไม่ต้อง Implementation ได้หรือไม่

IDYL®PM ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ถ้ามีความเข้าใจระบบบริหารงานบำรุงรักษาก็สามารถใช้งานได้เองโดยไม่ต้องจ้างบริษัทฯ Implement

8. ระยะเวลาในการ Implementation ประมาณกี่เดือน

CMMS ทั่วๆไปจะใช้เวลา 3-4 เดือนในการขึ้นระบบ แต่ IDYL PM สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันแรก เนื่องจากมี Feature ที่ช่วยให้ใช้งานและสร้างข้อมูลไปได้เรื่อยๆ ไม่จำเป็นต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อม

9. Software IDYL PM มี Mobile หรือไม่

IDYL Mobile อยู่ในระหว่างการพัฒนาคาดว่าจะเสร็จใน Quarter 4 และจะให้ผู้ที่เป็น Subscriber ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ผ่าน Mobileในรูปแบบของ Web Responsive

10. ความแตกต่างระหว่าง Version 3.0 กับ Version Web

IDYL PM 4.0 Web มี Features เพิ่มขึ้นมาก เช่น ส่งแจ้งเตือนผ่าน Line, เก็บค่า Inspection แบบ On Line, Multi-Dimension Report, Dashboard และด้วยTechnology Web และ Mobile ทำให้มีความคล่องตัวในการ updateข้อมูลแบบ On-Line ได้เมื่อทำงานนอกสถานที่ ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสาร

11. IDYL PM On Cloud มีแบบ Unlimited Users หรือไม่

Software ที่ใช้งานบน Cloud ไม่สามารถให้ Unlimited Users ได้เนื่องจากมีผลต่อการใช้ทรัพยากรบน Cloud แต่จะให้ในบางกรณี เช่นลูกค้าเป็นผู้ลงทุน Cloud เอง

12. IDYL PM On Cloud ต้องซื้อ Maintenance Fee หรือไม่

ราคา Subscription On Cloud รวม การใช้ software พื้นที่ใช้งาน การ upgrade และการ support แล้ว ไม่มีค่า Maintenance Fee อีก

13. หากยกเลิก ค่าเช่าบริการรายปี On Cloud แล้วข้อมูลจะทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถ Export ข้อมูลของตัวเองลงExcelได้เอง

14. หลังจากซื้อ Software แล้วจะ Support ทางไหนได้บ้าง

การ Support ทำได้หลายทาง เช่น Chat, Email, Call, etc.

15. ความแตกต่างระหว่าง Cedar กับ IDYL

Cedar จะให้ความสำคัญกับ Work Process และข้อมูลในรายละเอียดที่สามารถทำ Analysis ด้าน Maintenance Engineering เชิงลึกได้ ส่วน IDYL PM จะเน้นเรื่องของการขึ้นระบบได้ง่าย ไม่ต้องมี Work Process แต่อาศัยเทคโนโลยีเช่น Line , Notification ช่วยในการทำงาน และมีข้อมูลที่จำเป็น

16. นอกจาก IDYL PM, IDYL OEE แล้วมี IDYL Spare Part ไหม

Function Spare Part Management จะรวมอยู่ใน IDYL PM แล้ว

17. ข้อดี-ข้อเสีย On Premise กับ On Cloud

18. Report มีอะไรบ้าง

IDYL PM จะเน้น Dashboard เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรายงาน ส่วนรายงานจะทำเป็นMulti-Dimension Reports (Cube) เน้น 3ประเด็นคือ Cost, Loss, และ Backlog เพื่อ Highlight ปัญหาและสามารถ Drill Down จนถึงใบสั่งงานได้

19. มีการแจ้งเตือนด้วยวิธีไหนบ้าง

การแจ้งเตือนบน Web App จะแจ้งเตือนเมื่อ Log In เข้าระบบ ส่วนการแจ้งเตือนบน Mobile App(กำลังพัฒนา)จะแจ้งเตือนผ่าน Notification

20. มีการแจ้งเตือนก่อนถึง PM หรือไม่

ผู้ใช้งาน Log In ถ้ามี PMที่ถึงกำหนด ระบบจะแจ้งเตือนทันที

21. สามารถ Migrate ข้อมูลจาก IDYL ไปยัง Cedar ได้หรือไม่

สามารถ Migrateข้อมูลจาก IDYL PM ไปยัง Cedar CMMS ได้

22. IDYL PM & IDYL OEE ใช้ด้วยกันได้หรือไม่

สามารถใช้ด้วยกันได้

Questions?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact us

Trusted Cloud by