Losses Tracking & Analysis

IDYL OEE เป็นระบบบันทึกและวิเคราะห์การสูญเสียการผลิต เพื่อการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ที่ให้บริการบน Cloud โดยเน้นความง่ายในการเริ่มระบบและการทำงานประจำวัน

IDYL OEE ออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการผลิตประเภทต่างๆดังนี้

Production Line
Job Shop
Continuous Process

Premium features

Application

- Web Application
- Mobile App.

Cloud

ให้บริการบน Cloud ไม่ต้องลงทุน Server และ Software ใดๆ

Upgrade

Upgrade functions ใหม่ๆให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Support

ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ Support เอง

Subscription

ไม่ต้อง Install สามารถใช้งานได้ทันทีหลังลงทะเบียน (Subscription)

Benefits from IDYL OEE

ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสีย และความเสี่ยง

ชี้เป้าจุดที่เป็นปัญหา เพื่อลดการสูญเสียในการผลิต (Losses) และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)

การบริหารการใช้ทรัพยากร

- ลดความผิดพลาดของข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลแบบ On-Line จาก IoT
- ใช้เวลาในการวิเคราะห์ปรับปรุง มากกว่าการรวบรวมข้อมูล

การนำระบบงานมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ลดเวลาในการนำระบบเข้าใช้งาน เพราะเตรียมและเก็บข้อมูลน้อยลงแต่ได้ข้อมูลครบถ้วน (Less Data, More Information, Improve Knowledge)

การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

รู้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ทำให้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุง OEE ได้ทันที

คุณสมบัติของระบบ

Web Application / Responsive Design

สำหรับผู้ควบคุมเครื่องเก็บข้อมูลการสูญเสียหน้างานได้ทันที

Report

ข้อมูลและรายงานต่างๆ สามารถ Export เป็น Excel และ PDF ได้

Analysis Chain

ชี้เป้าการสูญเสีย และ drill down Equipment, Component ลงไปจนถึงสาเหตุการเสีย

ปรับเปลี่ยนข้อมูล

เปลี่ยนรหัสเครื่องจักร/Line ได้โดยประวัติและข้อมูลที่เชื่อมโยงกันยังคงอยู่

รายงานหลายมิติ(Cube)

แสดงผลรายงานเป็นกราฟ หมุนแกนดูมิติต่างๆ และ Drill Down ลงไปดูลึกได้เรื่อยๆ จนถึงสาเหตุของปัญหา

Dashboard

ดู OEE, Losses ของแต่ละเครื่องจักรหรือ Line การผลิต

IoT Support

เชื่อมต่อข้อมูลการ Start/Stop เครื่องจักร/Line จากอุปกรณ์ IoT ผ่าน API เข้าฐานข้อมูลและกลุ่มไลน์อัติโนมัติ

ความถูกต้องของข้อมูล

ความสะดวกในการบันทึกข้อมูลการหยุดเครื่องจักร (Option function และไม่รวมอุปกรณ์ IoT)

คำถามที่พบบ่อย

1. Software เป็นของต่างชาติหรือคนไทย

เป็น Software ที่พัฒนาโดยคนไทย100% ทั้ง ความรู้ในด้านวิชาการ และการพัฒนาตัว Software

2. Program เขียน และ พัฒนาด้วยอะไร

พัฒนาโดยใช้ ASP.NET

3. Software ทำอะไรได้บ้าง

ดูรายละเอียดได้ที่ Products Flyer

4. Software สามารถ Customization ได้หรือไม่

สามารถ Customize ได้ …เป็นงานเพิ่มเติม

5. Software สามารถ Interface กับ Software ตัวอื่นได้หรือไม่

สามารถ Interface กับ Software อื่นๆได้…เป็นงานเพิ่มเติมตาม Requirement

6. ถ้าซื้อ Software แล้ว ไม่ต้อง Implementation ได้หรือไม่

IDYL®OEE ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ถ้ามีความเข้าใจเรื่อง OEE อบรมการใช้งานก็สามารถเริ่มระบบได้เอง หรือถ้าต้องการ Consultant ที่มีประสบการตรงบริษัทก็มีทีมงานที่ปรึกษาเพื่อวางระบบให้

7. ระยะเวลาในการ Implementation ประมาณกี่เดือน

ทั่วๆไปจะใช้เวลา 2-3 เดือนในการขึ้นระบบ ขึ้นกับการเตรียมข้อมูลเครื่องจักร Lossและ Requirement

8. Software IDYL® OEE มี Mobile หรือไม่

IDYL®OEE มี Mobile App. รวมอยู่ใน  Package ให้ผู้ที่เป็น Subscriberใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ผ่าน MobileในรูปแบบของWeb Responsive หรือ Mobile Web ได้

9. IDYL® OEE On Cloud คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร

IDYL OEE จะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวน MachineหรือจุดวัดOEEโดยราคาSubscribeจะเริ่มตั้งแต่ 1 Machine ก็สามารถใช้งานได้

10. IDYL® OEE On Cloud มีแบบ Unlimited การใช้งานหรือไม่

ปกติSoftwareที่ใช้งานบนCloudไม่สามารถให้Unlimited License ได้เนื่องจากมีผลต่อการใช้ทรัพยากรบน Cloud แต่จะให้ในบางกรณี เช่นลูกค้าเป็นผู้ลงทุน Cloud เอง

11. IDYL® OEE On Cloud ต้องซื้อ Maintenance Fee หรือไม่

ราคา Subscription On Cloud รวม การใช้ softwareพื้นที่ใช้งาน การ upgrade และการ support แล้ว ไม่มีค่า Maintenance Fee อีก

12. หากยกเลิก ค่าเช่าบริการรายปี On Cloud แล้วข้อมูลจะทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถ Export ข้อมูลของตัวเองลง Excel ได้เอง

13. หลังจากซื้อ Software แล้วจะ Support ทางไหนได้บ้าง

การ Supportทำได้หลายทาง เช่น Chat, Email, Call, etc.

14. Report มีอะไรบ้าง

IDYL®OEE จะเน้น Dashboard เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรายงาน ส่วนรายงาน จะทำเป็นMulti-Dimension Reports (Cube) หรือ Exportข้อมูลไปทำบน Excel ได้

15. สามารถ Import แผนการผลิตจาก Software อื่น เข้าไปได้ไหม

สามารถทำ Interface แผนการผลิตเข้ามาใช้ใน IDYL®OEE … เป็นงานเพิ่มเติม

16. IDYL® OEE รับข้อมูลจาก IoT ได้ไหม

IDYL®OEE มี Plug In ที่จะSet Up การรับข้อมูลจาก IoT และมี Dashboardที่จะแสดงแบบ On-Line ได้ แต่ต้องการการติดตั้งอุปกรณ์และการ Setting ตลอดจนการ Implement จนใช้งานได้จริง

17. IDYL® OEE & IDYL® PM ใช้ด้วยกันได้หรือไม่

สามารถใช้ด้วยกันได้

18. ข้อดี-ข้อเสีย On Premise กับ On Cloud

Questions?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact us

Trusted Cloud By